Aktualności

Nasze wydarzenia i imprezy.

AMK Rzemieślnik odznaczony przez starostę Krzysztofa Bieńkowskiego.

24 stycznia 2019r. w Krzynowłodze Małej, z inicjatywy Starosty Przasnyskiego Krzysztofa Bieńkowskiego oraz Wójta Gminy Krzynowłoga Mała Jerzego Humięckiego, odbyła się noworoczna konferencja samorządowa. O randze wydarzenia świadczyła obecność Wicemarszałka Senatu RP Adama Bielana. W obradach wzięli także udział posłowie na Sejm RP – Anna Cicholska i Waldemar Olejniczak oraz wójtowie i burmistrzowie miast i gmin powiatu przasnyskiego, radni, przedstawiciele instytucji rządowych i samorządowych, służb mundurowych i mieszkańcy powiatu. Przybyli przedsiębiorcy mogli otrzymać informacje o wsparciu inwestycji w ramach specjalnych stref ekonomicznych oraz programów rządowych i samorządowych.

Pierwszym punktem konferencji było wręczenie podziękowania stowarzyszeniu Auto Moto Klub Rzemieślnik w Przasnyszu za upowszechnianie kultury motoryzacyjnej, popularyzowanie sportów motorowych, turystyki motorowej oraz zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu przasnyskiego.

Auto Moto Klub   Rzemieślnik w Przasnyszu jest nierozerwalnie związany z naszym powiatem, wrósł w jego historię, znalazł trwałe miejsce w sercach miłośników motoryzacji i nie tylko. Szczególnie doceniono zaangażowanie członków klubu w: powiatowe i rejonowe eliminacje Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Mazowieckie Dni Zdrowia, współorganizację na terenie powiatu przasnyskiego Rajdu Polskie Safari oraz cykliczną organizację imprezy MOTOMIKOŁAJE, która na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń powiatu przasnyskiego.

Powiatowo – gminna konferencja samorządowa w Krzynowłodze Małej.

Back to top