Zarząd

Poznaj władze AMK Rzemieślnik.

Andrzej Miecznikowski
Prezes Zarządu
Daniel Pawelczyk
V-ce Prezes Zarządu
Sebastian Fijał
V-ce Prezes Zarządu
Mariusz Prusik
Sekretarz
Rafał Gotowiec
Skarbnik
Krzysztof Zalewski
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Back to top