Aktualności

Nasze wydarzenia i imprezy.

Walne Zgromadzenie Członków Auto Moto Klubu „Rzemieślnik” w Przasnyszu

10 lutego 2024 r. odbyło się posiedzenie Walnego Zgromadzenia Członków Auto Moto Klubu „Rzemieślnik” w Przasnyszu.

W tym roku miało ono charakter sprawozdawczo – wyborczy z uwagi na kończącą się kadencję władz klubu:  Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. Po przedstawieniu przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z prowadzonej działalności klubu za 2023 rok przeprowadzono wybory na nową kadencję 2024-2028.

W głosowaniu tajnym do Zarządu Klubu zostali wybrani:

  • Sebastian Fijał, Rafał Gotowiec, Andrzej Miecznikowski, Daniel Pawelczyk i Olga Frączek.

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali:

  • Jolanta Bober, Szymon Kwakowicz oraz Robert Łoś.

Po zakończonym spotkaniu odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu, na którym Zarząd klubu się ukonstytuował.

Prezesem został Andrzej Miecznikowski, Wiceprezesami zostali Sebastian Fijał i Daniel Pawelczyk, Skarbnikiem Rafał Gotowiec a Sekretarzem Olga Frączek.

 

Back to top