Aktualności

Nasze wydarzenia i imprezy.

Wybrano Zarząd AMK Rzemieślnik na lata 2020 – 2024.

W dniu 3 lutego 2020 r. odbyło się posiedzenie Walnego Zgromadzenia Członków Auto Moto Klubu „Rzemieślnik” w Przasnyszu. Było to spotkanie sprawozdawczo-wyborcze na którym Komisja Rewizyjna przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2019 r. W związku z faktem, że zakończyła się kadencja władz klubu tj. Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego przeprowadzono wybory na kadencję 2020-2024.

W tajnym głosowaniu do Zarządu klubu zostali wybrani: Sebastian Fijał, Rafał Gotowiec, Andrzej Miecznikowski, Daniel Pawelczyk i Mariusz Prusik. Członkami Komisji Rewizyjnej zostali: Olga Frączek, Maciej Sokołowski i Krzysztof Zalewski.

W dniu dzisiejszym Zarząd klubu się ukonstytuował. Prezesem klubu został Andrzej Miecznikowski, Wiceprezesami zostali Sebastian Fijał i Daniel Pawelczyk, Skarbnikiem Rafał Gotowiec a Sekretarzem Mariusz Prusik.

Back to top